cookies Policy

På grund av ikraftträdandet av den tidigare nämnda ändringen av "lagen om tjänster i informationssamhället"
(LSSICE) inrättad genom kungligt dekret 13/2012 är det obligatoriskt att inhämta uttryckligt samtycke från användaren av
alla webbsidor som använder oundgängliga cookies innan den navigerar genom dem.

VAD ÄR KOKOR?
Cookies och andra liknande tekniker som lokala delade objekt, flash-cookies eller pixlar är verktyg
används av webbservrar för att lagra och hämta information om sina besökare, samt för att erbjuda
sajtens funktion.
Genom användningen av dessa enheter tillåts webbservern komma ihåg vissa data som rör användaren, som t.ex
dina preferenser för att se sidorna på den servern, namn och lösenord, produkter som passar dig bäst
intresse osv.

COOKIES SOM PÅVERKAS AV FÖRORDNINGEN OCH UNDANTAGNA COOKIES
Enligt EU-direktivet är de cookies som kräver informerat samtycke från användaren cookies från
analytiska och reklam och anknytning, utom de av teknisk karaktär och de som är nödvändiga för
driften av webbplatsen eller tillhandahållandet av tjänster som uttryckligen begärts av användaren.

VILKA TYPER AV COOKIES FINNS DET?
När det gäller typerna av cookies finns det fem stora grupper:
Analytiska cookies: samla in information om användningen av webbplatsen.
Sociala cookies: är de som är nödvändiga för externa sociala nätverk.
Affiliate cookies: låter dig spåra besök från andra webbplatser, med vilka
webbplats upprättar ett affiliate-kontrakt (affilierade företag).
Reklam- och beteendecookies: samla in information om preferenser och val
användarens personuppgifter (retargeting).
Tekniska och funktionella cookies: de är absolut nödvändiga för användningen av webbplatsen och för tillhandahållandet av
av den avtalade tjänsten.

COOKIES ANVÄND PÅ DENNA WEBBPLATS

PHPSESSID: teknisk och absolut nödvändig cookie som innehåller sessionsidentifieraren. Den raderas när du stänger webbläsaren.
_lang: teknisk och strikt nödvändig cookie som innehåller språket för sessionen. Den raderas när du stänger webbläsaren.
ac_cookies: teknisk och strikt nödvändig cookie som innehåller värdet av huruvida installationen av cookies har godkänts. Den upphör att gälla om 1 år från den senaste uppdateringen.
_ga: Google Analytics-cookie som möjliggör den unika besökskontrollfunktionen. Första gången en användare går in på webbplatsen via en webbläsare kommer denna cookie att installeras. När denna användare åter går in på webben med samma webbläsare, kommer cookien att anse att det är samma användare. Endast i det fall användaren byter webbläsare kommer en annan användare att övervägas. Den löper ut 2 år efter den senaste uppdateringen.
_gat: Denna cookie är kopplad till Google Analytics Universal. Den används för att begränsa förfrågningsfrekvensen – vilket begränsar datainsamlingen på webbplatser med hög trafik. Den upphör efter 10 minuter.
_utma: Google Analytics-cookie som registrerar datumet för första och sista gången användaren besökte webbplatsen. Den löper ut 2 år efter den senaste uppdateringen.
_utmb: Google Analytics-cookie som registrerar ankomsttiden på webbsidan. Den löper ut 30 minuter från den senaste uppdateringen.
_utmc: Google Analytics-cookie som används för interoperabilitet med spårningskoden urchin.js. Den raderas när du stänger webbläsaren.
_utmt: Google Analytics-cookie. Denna cookie används för att behandla den typ av begäran som begärs av användaren. Den upphör att gälla i slutet av sessionen.
_utmv: Google Analytics-cookie. Denna cookie används för att segmentera demografisk data. Den upphör att gälla i slutet av sessionen.
_utmz: Google Analytics-cookie som lagrar trafikkällan eller en kampanj för att förklara hur användaren nådde webbplatsen. Den löper ut 6 månader efter den senaste uppdateringen.

ÅTERkallande av samtycke till att installera cookies
Så här tar du bort webbläsarcookies:

Chrome härifrån: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer härifrån: http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari härifrån: http://support.apple.com/kb/PH5042
Kör härifrån: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Firefox härifrån: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies