Rättsligt meddelande

Den organiska lagen om dataskydd och garanti för digitala rättigheter från 2018 (LSSI)

CAVANOVA WINE SL är den Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna för intresserad y
informerar dig om att dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU)
2016/679 av den 27 april (GDPR) och organisk lag 3/2018 av den 5 december (LOPDGDD) för ränta
av den ansvariga personen, tillhandahålla följande behandlingsinformation:

Slut på behandlingen: involvera den berörda parten i personalvalsprocesserna, genomföra
utföra en analys av den sökandes profil för att välja den bästa kandidaten för
ledig tjänst som chef.

Legitimering av behandlingen: otvetydigt samtycke genom en tydlig handling från den berörda parten.

Kriterier för datalagring: de kommer att bevaras i högst ett år,
varefter uppgifterna kommer att raderas, vilket garanterar full respekt för
sekretess både i behandlingen och vid dess efterföljande förstörelse. I denna mening efter
ovannämnda period, och om du vill fortsätta att delta i den Ansvarigas urvalsprocesser kommer vi att
Skicka oss ditt CV igen.

Uppdatering av data: I händelse av någon ändring av dina uppgifter, vänligen kontakta oss.
kommunicera det skriftligen så snart som möjligt, för att behålla dina uppgifter korrekt
uppdateras.

Datakommunikation: Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part, förutom juridisk skyldighet.

Den berörda partens rättigheter:

– Rätt att när som helst återkalla samtycke.
– Rätt till åtkomst, rättelse, portabilitet och radering av dina uppgifter och begränsningen eller invändningen mot behandlingen av dem.
– Rätt att göra anspråk på kontrollmyndigheten (www.aepd.es) om du anser att behandlingen inte följer gällande regelverk.

Kontaktinformation för att utöva dina rättigheter:

CAVANOVA WINE SL. Monda Business Park. ctra A 355, KM 20 NAVE 13-14 – 29110
MONDA (Malaga). E-post: ventas@cavanova.com