kund

 

 

Från Cavanova Wine SLs huvudkontor hanterar vi alla beställningar, förfrågningar om leveranser, returer och reparationer. Vi gör tillgängliga för våra kunder och användare alla våra kundtjänsttjänster definierade på olika avdelningar. För alla frågor, frågor eller klagomål om våra produkter kan du kontakta oss via telefon 951 06 29 68/69.

Om du föredrar kan du skicka ett mejl till oss på attclientes@cavanova.com och vi kommer att vidarebefordra din fråga, tvivel eller information till vår motsvarande försäljnings-, logistik- eller marknadsavdelning. Du kan också fylla i vår kontaktformulär lämna dina uppgifter för att kontakta så snart som möjligt.